วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
           วันที่ 17 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 18 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำระเบียนประวัตินักเรียน ช่วยอาจารย์วาทนันท์เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสวนสัมพันธ์  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 19 อยู่เวรประจำวัน ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 ช่วยครูพี่เลี้ยงทำระเบียนประวัตินักเรียน ช่วยอาจารย์วาทนันท์เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสวนสัมพันธ์  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 20 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงานฝ่ายทะเบียน เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 21 เข้ากิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/7และ,1/6 ช่วยอาจารย์โสภาทำของที่ระลึกในงานศพของนักเรียนชั้น ม.4/1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น