วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่16

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
            วันที่ 4 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1และ สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ 
            วันที่ 5 ลาป่วย
            วันที่ 6 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน คิดกิจกรรมที่จะจัดในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 7 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน เตรียมอุปกรณืที่จะใช้ในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 8 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, 1/7 และ ม.1/7 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น