วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11ม.ค. 2556
           วันที่ 7 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.ทำรายงานสรุปผลการกิจกรรมวันพ่อ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 8 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดเพศศึกษา ช่วยครูพี่เลี้ยงคีย์ข้อมูลประวัตินักเรียน กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 9 อยู่เวรทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 กิจกรรมลูกเสือชั้น ม.2 เก็บสมุดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือ ม.2  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 10 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
         วันที่ 11 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7และ 1/6 เข้ากิจกรรมสวนกุหลาบนักเรียนชั้น ม.1 และกิจกรรมประชุมนักเรียน เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น