วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่18

สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 18-22 ก.พ. 2556
           วันที่ 18 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
           วันที่ 19 เข้ากิจกรรมโฮมรูม   ทำแบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ช่วยอาจารย์รัฐวุฒิ ตกแต่งเวที และซุ้มที่ใช้ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6
          วันที่ 20 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/8และ ม.1/6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
          วันที่ 21 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว บรรจุข้อสอบวิชา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.
          วันที่ 22 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7 และม.1/6 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จัดห้องสอบ 426

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น