วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่13

สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14-18ม.ค. 2556
             วันที่ 14 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 และสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องการบวก ลบ จำนวนนับ และจัดหนังสือห้องปิบัติการคณิตศาสตร์    เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 15 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้ากิจกรรมโฮมรูม   ช่วยจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันครู   ร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ ช่วยอาจารย์รวีวรรณตัดและตกแต่งดอกกุหลาบที่ใช้ในงานวันครู เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 16 กิจกรรมวันครู ช่วนอาจารย์อารอบเตรียมอาหารสำหรับครูที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร จัดเก็บภาชนะใส่อาหารไปล้างทำความสะอาด
            วันที่ 17 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/ 7 และสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียน ม.1
            วันที่ 18 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7และ ม.1/6เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น