วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 31ธ.ค.2555 - 4 ม.ค.2556
           วันที่ 31-1     วันหยุด
           วันที่ 2          อยู่เวรติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8และม.1/6 เรื่องคู่อันดับและกราฟ ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค เข้ากิจกรรมลูกเสือเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 3         เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช่วยอาจารย์จิตรลดา ทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันพ่อ  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดป้ายนิเทศเรื่องเพศศึกษาเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 4        เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8, 1/7 และ ม.1/6 เรื่องเรื่องคู่อันดับและกราฟ และตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น