วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่19

สัปดาห์ที่ 19 วันที่ 26 ก.พ. -1 มี.ค.2556
วันที่ 26-28 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 มีหน้าที่จ่ายและเก็บข้อสอบให้กับกรรมการควบคุมห้องสอบ
วันที่ 1-2 มีนาคม 2556 กิจกรรมอบรมคุณธรรมครั้งที่ 2
วันที่ 4 มีนาคม 2556 กิจกรรมประชุมครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น