วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 10-14 ธ.ค. 2555
           วันที่ 10    วันหยุด
           วันที่ 11    เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 จัดเรียงเนื้อหาในการจัดป้ายนิเทศ  คีย์ข้อมูลใบประเมินกิจกรรมวันพ่อและโรงเรียนสวยด้วยมือเราลงในโปรแกรม Excel
           วันที่ 12-14  กิจกรรมสอบกลางภาค เดินข้อสอบของอาคาร 2 และจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับอาจารฝ่ายวิชาการ จัดทำป้ายนิเทศของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วยกวาดขยะห้องวิชาการ ช่วยฝึกซ้อมโครงงานคณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ที่จังหวัดภูเก็ต
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น